A következő feltételek vonatkoznak a jelen www.b2bexpert.hu weboldalon keresztül a B2B-EXPERT Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Cserebogár u. 23. adószám: 23747357-2- 13, e-mail cím: hello@b2bexpert.hu, a továbbiakban: B2B-EXPERT) által fogyasztók számára értékesített minden termékre és szolgáltatásra. 

Kérjük, gondosan olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket. A weboldalon való rendelésfeladással Ön elfogadja a jelen szerződést, az itt leírt feltételekkel. Jelen szerződés nem érinti azon jogait és jogosultságait, amelyek Önt fogyasztóként megilletik. Jelen szerződési feltételek kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre irányadóak! Jelen szerződés semmilyen magatartási kódexre nem tartalmaz utalást. A jelen szerződés a 45/2014. (II.26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet szerint Távollévők között létrejött szerződésnek minősül, amely szerződésre a magyar jog irányadó, a szerződés nyelve magyar nyelv. A Termékek kizárólag elektronikus úton vásárolhatóak meg a www.b2bexpert.hu oldalon.

Amennyiben Ön viszonteladó, úgy e szerződés Önre nem vonatkozik.

1. Megrendelés és fizetési módok
1.1. A www.b2bexpert.hu oldalon a Panda biztonságtechnikai szoftvereinek letöltéséhez szükséges licenszjogokat lehet vásárolni. A vásárláshoz regisztrációra van szükség. Az adatokat az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük. A vásárlás a www.b2bexpert.hu oldalon történik. Az egyes szoftver termélkek a lakossági, vállalati menüpontok alatt érhetőek el. Amennyiben licensz hosszabbítási szándékkel érkezi a honlapra, úgy a Licensz hosszabbítás menüpontra szükséges kattintani. Az egyes termékek részletes műszaki, felhasználói paraméterei, jellemzői az adott termék mellett találhatóak. A védeni kívánt számítógépek számának csökkentésére a licenszidőszak alatt nincs lehetőség, licensz hosszabbításkor kérhető a csökkentés. A védeni kívánt számítógépek számának változása miatt előfordulhat, hogy változik a licensz típusa és a licensz ára.

1.2. A honlapon banki átutalás és bankkártyás fizetési módok között lehet választani.  Banki átutalás esetén a licensz kódot 2 munkanapon belül, míg bankkártyás fizetés esetén a fizetést követően 3 munknapon belül megkapja amegadott adatok alapján kiállított e-számlával együtt. A honlapon a következő licensz típusokat lehet megvásárolni a következő egyedi feltételek alapján.
-       online licensz: Alapértelemzett licensz fajta a honlapon, mely Új licensz vásárlása esetére vonatkozik és a fizetést követően 1 munkanapon belül eletronikusan küldjük ki a licensz kulcsokat.
-       dobozos licensz: Az elnevezés a hagyományos doboz csomagolású szoftver onlikne megfelelője, aminek a lényege, hogy a doboz csomagolásnak a tartalma egy olyan kártya ami a licenszt és a licensz kulcsot tartalmazza. Ennél a típusú licensznél a kártyáról készült képet küldjük el Önnek.
-       Licensz hosszbbítás: A licensz hosszabbítás csak online lehetséges. A licensz hosszabbbításmak a díjai kedvezőbbek, mint az új termék vásárlásának a díjai, így ahhoz, hogy a kedvezőbb díj érvényesítésre kerüljön meg kell adni a Panda ügyfélszámát.
A licensz a kiküldéskor már működik, használható vele a szoftver. Számlánk a számázz.hu rendszerével kiállított hivatalos e-számláknak minősűlnek. Papír alapú számlát nem küldünk ki. 

1.3. Ha Ön a bankkártyás fizetési lehetőséget választotta a licenszdíj kiegyenlítésére, úgy a fizetés menete a következő: a megrendelésének megerősítését követően átirányítjuk Önt az OTP Simple szolgáltatási honlapjára, ahol meg kell adnia bankkártyája adatait. A fizetés megtörténtekor a bank visszairányítja Önt honlapunkra, ahol értesülni fog a befizetés sikerességéről. Ezután rendszerünk teljesíti megrendelését és elküldi e-mail címére az elektronikus licenszet. A fizetést bármely bank által kibocsátott kártyával elvégezheti, amennyiben a kibocsátó bank engedélyezi a kártyával az interneten történő vásárlást. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A www.b2bexpert.hu a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az OTP Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a B2B-Expert Kft. nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a www.b2bexpert.hu oldal tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A vásárolt licensz ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Hasznos infromációk a vásárláshoz:
- Olvassa el a megvásárolni kívánt szoftver termék ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
- Tanulmányozza át a honlap biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantáljuk az Ön adatainak biztonságát!
- Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
- Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
- Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
- Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról: Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Az OTP Bank rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az OTP Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák: Az OTP Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Az adattovábbításról: A bankkártyás fizetéssel Ön elfogadja, hogy a B2B-Expert Kft. (2040 Budaörs Cserebogár u. 23/a) által a www.b2bexpert.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

1.4. Megrendelésének feladása után az Ön által megadott e-mail címre egy elektronikus üzenetet küldünk, mely rögzíti megrendelésének adatait. A megrendelést a visszaigazolás napján teljesítjük is, azaz a megrendelésben megadott e-mail címre elküldjük a termék használatához szükséges kódokat tartalmazó licenszlevelünket, a megrendelés feladásától számított 3 munkanapon belül.A B2B-EXPERT a fenti, elektronikus úton kötött szerződése írásban kötött szerződésnek minősül, melyet a B2B-EXPERT iktat.

1.5. Bármely, megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdései esetén a B2B-EXPERT munkatársai szívesen rendelkezésére állnak a hello@b2bexpert.hu címen.
 

2. Ár és fizetési feltételek
2.1. A Termékek árai azok, amelyek a Termék elküldésének idején a www.b2bexpert.hu oldalon hatályosak, és a visszagazoláson szerepel.

2.2. A B2B-EXPERT fenntartja a jogot bármilyen árengedmény visszavonására és/vagy bármely Termékár módosítására a weboldalon a megrendelés elfogadása előtt bármikor.

3. Megrendelés visszavonása, elállás, panaszkezelés
3.1. Amennyiben Ön és a B2B-EXPERT nem állapodtak meg másként, a B2B-EXPERT teljesíti a szerződést, vagyis a megrendelt termékhez kapcsolódó licenszkódot elküldi Önnek, a terméket használhatóvá teszi az Ön által meghatározott időre. A szerződéstől Ön jogosult indokolás nélkül elállni a megrendelés teljesítésétől számított 14 napon belül. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött (azaz az elektronikus licensz kiküldésre került), Ön jogosult a licensz kiküldésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, a B2B-EXPERT Kft székhelyére. vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: hello@b2b-expert.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a B2B-EXPERT Kft-hez.)

„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Bankszámlaszámom, ahova a teljesített vételár visszafizetését kérem:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt” 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3.2. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, vagyis az Ön által megfizetett árat. A visszatérítés megkönnyítése érdekében az elállás bejelentésével egyidejűleg kérjük, adja meg bankszámla számát, mert a visszatérítés csak utalásos formában lehetséges.

3.3. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a B2B-EXPERT jogosult kiszámlázni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

3.4. Elállás, vagy felmondás esetén az elküldött licensz kódjait érvénytelenítjük, a kiállított számlát pedig helyesbítjük. Amennyiben már kiegyenlítette a számla összegét, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszautaljuk Önnek a termék vételárát 

3.5 Panaszkezelés
A szoftver telepítésével, működésével, ill. árakkal, vásárlással kapcsolatos kérdéseit a következő módokon teheti fel:
- Technikai kérdésekben a Panda technikai help-desk kollégái tudnak Önnek segíteni a következő elérhetőségen: support@hu.pandasecurity.com
- Amennyiben az általunk megküldött kódot nem tudja érvényesíteni, úgy kérjük hívja munkaidőben az alábbi telefonszámot: 0612240316 (hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig, pénteken 8:00-tól 13:00 óráig) vagy szíveskedjen levelet írni a következő címre: hungary@hu.pandasecurity.com 
- Számlázással kapcsolatosan a laszlo@b2bexpert.hu e-mail címen tudjuk fogadni kérdéseit.

 

4. Adatvédelem
A Termék vásárlása során Öntől az alábbi adatokat kérjük:
- Név, számlázási és levelezési cím, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben/telefonon
- Jogi személyek esetén cégnév, székhely, számlázási és levelezési cím, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon

Ezeket az információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy a Termék vásárlásáról számlát tudjunk kiállítani, hogy a megrendelés részleteit szükség esetén egyeztetni tudjuk az illetékes kapcsolattartóval, illetve hogy az adatait megoszthassuk az Adatkezelési nyilatkozatunkban rögzített és a szoftver használatbavételéhez szükséges Panda magyarorstági irodájával, illetve amennyiben felhatalmazást ad nekünk, akkor reklám tartalmú tájékokoztató levelet küldhessünk Önöknek. A számlához szükséges adatokat az Adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint tároljuk, azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki. Az e-mail címek bekérése az okból történik, hogy szerződéses kötelezettségünket teljesíteni tudjuk, és a Termékhez kapcsolódó licensz levelet és megrendelés visszaigazolásunkat elküldhessük Önnek.

 

5. Egyéb fontos információk
5.1. A B2B-EXPERT garantálja, hogy a Termékeket ésszerű gondossággal és szakértelemmel, elfogadható időn belül, és lényegében a jelen Szerződésben leírtak szerint bocsátja rendelkezésre. B2B-EXPERT nem tesz semmilyen más ígéretet és nem garantál mást a Termékekkel kapcsolatban. 

5.2. Felelősség korlátozása
B2B-EXPERT kompenzálja Önt bármilyen veszteségért vagy kárért, amelyet elszenvedhet, ha a B2B-EXPERT nem tudja végrehajtani a B2B-EXPERT kötelezettségeit a jelen Szerződés keretében megfelelő standardra, vagy megszeg a törvény által rótt bármilyen kötelességet (beleértve, ha a B2B-EXPERT saját hanyagsága által halált vagy személyi sérülést okoz), hacsak a mulasztás nem tulajdonítható: (i) az Ön saját hibájának; (ii) a jelen Szerződés B2B-EXPERT általi teljesítéséhez nem kapcsolódó harmadik félnek; vagy (iii) semmiféle olyan eseménynek, amelyet sem a B2B-EXPERT, sem annak beszállítói nem láthattak előre vagy előzhettek meg még akkor sem, ha a B2B-EXPERT vagy ők megfelelően vigyáztak. A B2B-EXPERT nem felelős azokért a közvetett veszteségekért, amelyek a fő veszteség vagy kár mellékhatásaként történnek, és amelyek Ön által és általunk előre nem láthatóak (mint például a profitveszteség vagy a lehetőség elvesztése), és a B2B-EXPERT semmilyen esetben sem felelős a vevő bármilyen üzletmenethez kapcsolódó vesztségéért, mint például elveszett adatokért, elveszett nyereségért vagy az üzletmenet megszakadásáért, vagy bármely Ügyfél által használt egyéb gyártó szoftverével kapcsolatos inkompatibilitásért. A B2B-EXPERT nem zárja ki felelősségét a saját hanyagsága által okozott halálért vagy személyi sérülésért, és nem zár ki semmilyen más felelősséget, amelynek a kizárását a törvény tiltja. 

5.3 Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az kellékszavatossági jogokat vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania 

5.4. Vis Maior
A B2B-EXPERT nem felelős a teljesítés meghiúsulásáért olyan előre nem látható körülmények vagy okok következtében, amelyek túl vannak a B2B-EXPERT ésszerű irányításán, beleértve a felsőbb hatalom tetteit, háborút, lázadást, embargókat, polgári vagy katonai hatóságok tetteit, tüzet, áradásokat, baleseteket, sztrájkokat, munkáselbocsátásokat, vagy szállítási, létesítmény-, üzemanyag-, energia-, munkaerő- vagy anyaghiányokat, de nem csak azokra korlátozódva. Bármely ilyen késés esetén a B2B-EXPERT mentesíthető a teljesítéstől addig a mértékig, ameddig késik vagy akadályoztatva van ilyen ok miatt.


6. Felügyeleti szervek, békéltető testület elérhetőségei

A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, miközben másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel. Település szerint az alábbi kormányzati weboldalon találhatók  az illetékes járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 06 (1) 472 8900
Honlap: www.gvh.hu 

A fogyasztói bizalom növelése érdekében az esetlegesen felmerülő panaszok gördülékeny ügyintézése érdekében 2013-ban alkotta meg az Európai Parlament és tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséról szóló 524/2013/EU rendeletet. Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltetető Testület (bekeltet.hu). Online vitarendezési platform webcíme: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


7. Záró rendelkezések
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet, továbbá Az elektronikus kereskedelem szabályairól a 2001. évi CVIII. Törvény, és a Fogyasztóvédelmi törvény.